โรงเรียนวิทยาสาธิต โรงเรียนดีเด่น รางวัลพระราชทาน

Sathid House


.

To let your child gradually become acquainted with the school environment , we are organizing a “ Sathid House” Project for every Kindergarten children and for elementary students from April 1 – 30 (weekdays, 09.00 a.m. – 3.00 p.m.)

.


.

โครงการบ้านสาธิตจัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้เตรียมความพร้อม ทำความคุ้นเคยกับโรงเรียน คุณครูและเพื่อน สำหรับเด็กในระดับอนุบาล

และโครงการภาคฤดูร้อนจัดขึ้นเพื่อเสริมทักษะสำหรับเด็กในระดับประถมศึกษา

โดยได้กำหนดเปิดโครงการตั้งแต่วันที่ 1-30 เมษายน

ในวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00 – 15.00 น. เว้นวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดราชการ

.